user PRIJAVA

e-Dražbe

e-Dražba je spletna aplikacija, dostopna vsem organom javne uprave, ki predstavlja nov tržni mehanizem, preko katerega kupci in prodajalci v konkurenčnem okolju na dinamičen način oblikujejo končno prodajno ceno artikla ali storitve. V postopkih javnega naročanja se uporablja obratna elektronska dražba, kar pomeni, da ponudniki prvotno ponujene cene znižujejo in ne zvišujejo, kar je običajno pri klasičnih dražbah.

Sistem dražb omogoča:

•    objavo javnih naročil (dražb),

•    povabilo potencialnih ponudnikov,

•    zbiranje ponudb v elektronski obliki,

•    ocenjevanje ponudb in izločitev neustreznih,

•    nadaljevanje postopka z e-pogajanji oz. obratno elektronsko dražbo in

•    arhiviranje izvedenega postopka.