I. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) in njegovi podzakonski akti


II. Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV) in njegovi podzakonski akti


III. Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) in njegovi podzakonski akti