Telefonsko svetovanje, ki ga izvaja Direktorat za javno naročanje, se izvaja ob torkih in četrtkih, med 9.00 in 12.00 uro, na telefonski številki 01 478 1688.

Pojasnila v okviru svetovanja so podana izključno na podlagi podatkov, jih posreduje klicatelj. Ministrstvo za javno upravo ni pristojno za presojanje konkretnih situacij in s tem za presojanje pravilnosti oziroma nepravilnosti ravnanj naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja, zaradi česar lahko podaja splošne neobvezujoče razlage določb javnonaročniške zakonodaje.

Ali ste NAROČNIK - več informacij

Ali ste PONUDNIK - več informacij