Telefonsko svetovanje:

V Direktoratu za javno naročanje izvajamo telefonsko svetovanje naročnikom in ponudnikom na področju javnega naročanja. V ta namen je odprta telefonska številka 01 478 1688. Svetovanje se izvaja vsak:

-       torek in četrtek med 9.00 in 12.00 uro.

Pojasnila v okviru svetovanja so podana izključno na podlagi podatkov, jih posreduje klicatelj. Ministrstvo za javno upravo ni pristojno za presojanje konkretnih situacij in s tem za presojanje pravilnosti oziroma nepravilnosti ravnanj naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja, zaradi česar lahko podaja splošne neobvezujoče razlage določb javnonaročniške zakonodaje.

Tehnična pomoč za uporabo aplikacij eJN:

Petra Rozman petra.rozman@gov.si 01/478 1843
Uroš Izlakar uros.izlakar@gov.si 01/478 1821