Vsebine elektronskih dražb, ki so javno dostopne se najahajajo na spletni povezavi:

http://edrazbe.gov.si/edrazba