E-dražba je spletna aplikacija, dostopna vsem organom javne uprave, ki predstavlja nov tržni mehanizem preko katerega kupci in prodajalci v konkurenčnem okolju na dinamičen način oblikujejo končno prodajno ceno artikla ali storitve. V postopkih javnega naročanja se uporablja obratna elektronska dražba, kar pomeni, da ponudniki prvotno ponujene cene znižujejo in ne zvišujejo, kar je običajno pri klasičnih dražbah.

Sistem dražb omogoča:

•    Objavo javnih naročil (dražb),

•    Povabilo potencialnih ponudnikov,

•    Zbiranje ponudb v elektronski obliki,

•    Ocenjevanje ponudb in izločitev neustreznih,

•    Nadaljevanje postopka z e-pogajanji oz. obratno elektronsko dražbo in

•    Arhiviranje izvedenega postopka.

Navodila za vstop v aplikacijo eDražba kot naročnik

Navodila za vstop v aplikacijo eDražba kot ponudnik