Elektronska oddaja ponudb predstavlja pogoj za polno elektronsko poslovanje na področju javnega naročanja. Namenjena je elektronski podpori postopkom oddaje ponudb pri naročanju blaga in storitev organov državne in javne uprave ter ponudnikom. Glavni uporabniki bodo ponudniki blaga in storitev.

Z vzpostavitvijo oblikovanja ponudb se poenostavlja in zagotavlja poenotenje postopka priprave in oddaje ponudb, zagotavlja preglednost naročil in skrajšuje čas, ki je potreben za pripravo in izvedbo posameznega naročila. Proces oddaje ponudb se odvija na strani naročnikov (priprava e-razpisne dokumentacije, ocenjevanje e-ponudb) in na strani ponudnikov (priprava in oddaja e-ponudbe).

Sistem e-Oddaja omogoča:

•    Vnos ponudbe (vnos podatkov in možnost dodajanja dokumentov),

•    Digitalno podpisovanje ponudbe in časovni žig,

•    Posredovanje ponudbe v varno vložišče,

•    Varna hramba ponudbe do odpiranja,

•    Fizično in programsko onemogočanje dostopa do ponudbe pred iztekom roka za oddajo,

•    Možnost spreminjanja ponudbe z možnostjo sledenja spremembin hrambo vseh verzij ponudbe v varnem vložišču in

•    Povezljivost z drugimi moduli sistema e-JN.

eOddaja

eOddaja trenutno ni dostopen