Modul e-Nabave je bil vzpostavljen v sodelovanju med Ministrstvom za finance in Ministrstvom za notranje zadeve. Zajema pokritje internih procedur naročnika od predloga za nabavo do izvedbe postopka javnega naročanja. Pri tem zagotavlja standardizacijo naročanja blaga, storitev in investicij ter izvajanje internih procedur odločanja, skladno z internimi akti naročnika. Za enotno določanje predmeta naročila uporablja generične oznake blaga / storitev iz E-Kataloga.

Z uvedbo obvezne pred-rezervacije potencialno angažiranih sredstev v sistemu MFERAC in pregleda nad izvajanjem procesov javnega naročanja, zagotavlja bistveno višji nivo upravljanja z javno finančnimi sredstvi.

Sistem e-Nabave omogoča:

•    Pripravo in potrjevanje predloga za nabavo v povezavi z MFERAC in dokumentnim sistemom,

•    Oblikovanje javnega naročila,

•    Priprava in izvedba postopkov javnega naročanja,

•    Povezljivost z dokumentnimi sistemi,

•    Priprava razpisne dokumentacije

•    Povezljivost z modulom e-Oddaja,

•    Odpiranje prejetih ponudb in

•    Povezljivost s portalom javnih naročil

Povezava do stare aplikacije se nahaja TUKAJ

Povezava do nove aplikacije se nahaja TUKAJ